Bene
ambula
lávka u Maláku
detail
  • Využitípěší a cyklistická lávka
  • InvestorStatutární město České Budějovice
  • Náklady na realizaci5,5 mil. Kč
  • Místo stavbyČeské Budějovice, CZ

Lávka ev. č. CB-010 u Malého jezu v Českých Budějovicích
Stávající lávka převádějící pěší přes přeliv z Mlýnské stoky nevyhovovala svým stavebnětechnickým stavem a šířkou průchozího profilu. Proto došlo k demolici stávající lávky včetně spodní stavby a vybudování lávky nové. Nosná konstrukce nové lávky je tvořena ocelovým roštem z válcovaných profilů, uloženým na žlb. opěrách, které jsou přikotvené k podloží pomocí mikropilot. Mostovka je z dřevěných (dubových) hranolů.

Základní rozměry:
Rozpětí: 10,80 m
Šířka lávky: 2,20 m
Plocha nosné konstrukce: 24,5 m2

lávka u Maláku
 zpět