Dokonalosti
se
dosahuje
maličkostmi.
Ale
dokonalost
není
maličkost
o firmě
ARD architects s.r.o. bylo založeno v roce 2006, jako pokračovatel sdružení samostatných architektů a projektantů.

Poskytujeme komplexní individuální architektonické a projekční služby, od prověřovacích analýz, architektonických studií až po realizaci.
Nabízíme zpracování všech fází projektu - dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, prováděcí a tendrové dokumentace.
Spolupracujeme s osvědčeným týmem architektů, inženýrů, specialistů a řemeslníků.
Ke každému projektu bez ohledu na velikost přistupujeme individuálně a při intenzivní komunikaci s klientem hledáme nejoptimálnější řešení.

První skica
Pokud se Váš názor na stavbu domu teprve rodí, je ideální začít první skicou a rozvahou o tom, jaký typ domu potřebujete.

Studie
Standardní architektonická studie obsahuje umístění stavby na pozemku, návrh půdorysů všech podlaží, potřebné řezy, všechny fasády, 3D zobrazení (vizualizace), popř. zákres návrhu do fotografie, průvodní zprávu. U rodinných domů se studie zpracovává zpravidla v měřítku 1:100. Nebojte se, když Vám ukážeme první návrh a nebude se Vám líbit - zpracujeme další. Za stále stejnou dohodnutou cenu.

Projednání studie se stavebním úřadem
Ověříme reálnost návrhu z hlediska legislativy.

Projekt pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení
Obsah a členění projektové dokumentace je dán vyhláškou 499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb.

Získání územního rozhodnutí a stavebního povolení
Projednání dokumentace se všemi dotčenými orgány a zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, resp. stavebního povolení.

Projekt pro realizaci stavby Tzv. prováděcí projekt -
podrobná dokumentace pro realizační firmu. Obsahuje kromě podrobných základních výkresů budovy i potřebné detaily všech atypických částí stavby. Je určena pro prováděcí firmu. Měřítko základních výkresů je zpravidla 1:50.

Rozpočet
Zajistíme podrobný výkaz výměr - tzn. soupis všech položek nutný k realizaci díla. Výkaz výměr Vám poslouží pro výběrové řízení k nalezení nejvhodnějšího dodavatele.

Výběr dodavatele
Pomůžeme Vám v procesu vyhledání optimální realizační firmy s ohledem na velikost a specifika Vašeho projektu.

Autorský dozor
ři realizaci Je klíčovým nástrojem k tomu, aby naše vize, která vzešla se vzájemné spolupráce - byla naplněna. Při dozoru pečlivě dbáme na provedení především jednotlivých detailů stavby podle projektu. Jen to je zárukou, že se dostaví očekávaný výsledek.Kolaudace Je završením celého procesu.

Kolaudace
Zajistíme celý průběh kolaudačního řízení až do vydání kolaudačního rozhodnutí, resp. souhlasu s užíváním