proudící
voda
stuhou
života
Šputův Mlýn
detail
  • InvestorInterbank Finance s.r.o.
  • Náklady na realizaci15 mil. Kč
  • KapacityBydlení pro 10-16 osob
  • Místo stavbyNovosedly nad Nežárkou
  • Fáze projektuSTUDIE, DUR, DSP

HAP:                                                                      ing. Michal Kasík, Ph.D.
HIP:                                                                       ing. Radek DAVID, Ph.D.

Návrh zcela ctí původní hmotové a prostorové řešení objektu. Objekt je navržen v jeho původním stavu se střechou o sklonu 32°. Obnoveny budou veškeré plastické prvky původní fasády, šambrány, bosáže, suprafenestry, římsy apod.
V 1.NP jsou společné prostory s možností přístupu na terasu nad vodní hladinou, navazující kuchyní, technického zázemí. Po přímém schodišti se dá vstoupit do 2.NP. Zde se nacházejí jednotlivé pokoje s e samostatnými hygienickým zázemím.
Ve 3.NP podlaží jsou prostory ateliéru pro volnočasové aktivity majitele a s prádelnou a pohotovostním hygienickým zázemím.
Vnější prostor západně od objektu budou upraveny tak, že vzniknou úpravou parkovací stání  navázané n avjezdovou bránu  a stávající dopravní napojení na strukturu veřejných komunikací. Dojde k výsadbě stromů typově vhodných a místně se vyskytující a dojde k sadovým úpravám pro zkultivování celkového vnímání prostor.

Šputův Mlýn
 zpět